Ралев Дентал АД - търговски отдел

Нашият търговски отдел - винаги в услуга на своите клиенти. Отляво надясно - д-р Венцеслав Ралев, изпълнителен директор; д-р Евелина Маркова - Ралева - председател на борда на директорите; Мартин Тодоров - търговски директор. Снимката е направена по време на Софийската Дентална Среща - септември 2010 година. По време на такива изложения се информират зъболекарите за всички новости в областта и се осъществяват полезни контакти.

www.investor-bg.com    www.ralev-dental.bg    www.bg-dentist.com