Финансови резултати

Ралев Дентал АД

 Финансов показател 2007 година 2008 година 2009 година 2010 година 2011 година 2012 година 2013 година 2014 година
 Общо приходи  7303 лв.   49 444.01 лв.  213 197.02 лв. 126 826.30 лв. 187 018.32 лв. 174 832.69 лв. 171 877.92 лв. 340 840.82 лв.
 Общо разходи   6731.73 лв.   59 133.69 лв.  221 713.21 лв. 141 759.86 лв. 166 727.26 лв. 196 440.24 лв. 221 459.47 лв. 324 683.68 лв.
 Счетоводна печалба / загуба - загубата е със знак минус   571.27 лв.   - 9 689.68 лв.   - 8 519.19 лв.  - 14932.86 лв. 20 291.06 лв. - 21 607.55 лв. - 49 581.55 лв. 16 157.14 лв.

www.dentalimplants.bg    www.ralev-dental.com    www.bg-dentist.com    Връзки с инвеститорите 

Екип на компанията    Електронен магазин за дентални материали