Връзки с инвеститорите

Добре дошли в сайта за връзки с инвеститорите на Ралев Дентал АД. За информация за основната дейност на дружеството моля посетете www.ralev-dental.bg, благодарим за посещението! Регистрирахме този домейн с единствената идея да сме от полза на всички, които биха желали да инвестират в нашия бизнес - дентална медицина и търговия на едро с медицински и денталномедицински изделия. Ралев Дентал АД е регистрирано като акционерно дружество, а не като ООД или ЕООД с единствената цел да бъде листвано на Българската Фондова борса, откъдето да набира нов капитал за разширяване на дейността си.

Корпоративни новини    Финансови резултати на компанията

Към настоящия момент Ралев Дентал АД има четири отдела:

Дружеството е регистрирано на 26.08.2007 година и е вписано в Търговския регистър на Република България. В момента капиталът на Ралев Дентал АД е разпределен на 333 700 поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев. Бизнесът на дружеството е в начална фаза, която в повечето сектори на икономиката се характеризира с бурен растеж; търговията с дентални материали и клиничната дейност в областта на денталната медицина не правят изключение. Активно търсим дялово финансиране с цел по-бърза експанзия на пазара - ако имате интерес от инвестиции в нашия сектор, можете да се обръщате направо към изпълнителния директор на Ралев Дентал АД на адрес ceo@ralev-dental.bg.

Денталномедицински отдел Търговски отдел Инженерно - технически отдел IT - отдел

www.dentalimplants.bg    www.investor-bg.com    www.bg-tourinfo.com    www.ralev.bg    www.maxillofacial-bg.com    www.omegadentagroup.com    www.bg-dentist.com    www.ralev.ws

Контакти с компанията:

Адрес на управление: гр. Пловдив

Ул. "Л. Каравелов" 9Б ет. 5 офис 7, ет. 3 ап. К

Телефон +359 32 642056 - Денталномедицински отдел

+359 32 250606 - Търговски отдел

Национален телефон за поръчки: 0700 1 52 52

+359 888 646003 - изпълнителен диркетор

e-mail: office@ralev-dental.bg

help@ralev-dental.bg

support@ralev-dental.bg

url: http://www.ralev-dental.bg

SWOT анализ на дейността на Ралев Дентал АД:

1. Силни страни

2. Слаби страни

3. Възможности

4. Заплахи

Борсовият бик

Идейна снимка - борсовият бик пред сградата на борсата и зад него табела, която предупреждава всички потенциални и реални нарушители. 

www.investor-bg.com    България    Зъбни импланти    Имплантология    Зъб.бг